millorar la visibilitat web

Auditoria

Anàlisi

Estratègia

Visibilitat

Sabem que vols millorar la visibilitat web per augmentar la ràtio de vendes. Per això hem de millorar la teva presència i rellevància. Si creus que els resultats no són els més adequats i la teva competència està portant a terme més bones accions, és el moment de deixar-te assessorar i d’impulsar el teu negoci al capdamunt de tot.

Abans de començar a emprendre accions farem una auditoria per analitzar en quina situació es troba actualment la teva empresa, el seu posicionament, rellevància i reputació digital. Aquests elements són clau per poder avaluar el nivell de digitalització de l’empresa. I un cop tinguem tota la informació, analitzarem la teva competència: quines accions realitza a internet, com capta nous registres, com es relaciona amb els seus clients…

Un cop finalitzada la fase d’anàlisi, et proposarem una sèrie d’objectius per millorar i superar la competència mitjançant una estratègia de màrqueting adaptada a les teves necessitats per assolir els objectius desitjats.

En el nostre programa Impulsa utilitzem estratègies de posicionament SEO, estratègies de continguts i campanyes de pagament SEM.

En qualsevol acció de màrqueting, l’anàlisi és clau per poder tenir una visió específica de cada acció i avaluar-ne els resultats. D’acord amb aquests, proposem millores per optimitzar les diferents accions i augmentar el seu rendiment. També t’ajudem a fidelitzar els teus clients amb enquestes i plans de fidelització.